Biro Renta

Vam omogućava da iznajmite potrebne uređaje za vašu kancelariju

PREDNOSTI OUTSOUTCING-a

(optimizacija štampe, koji smanjuje troškove štampe za 20-60%.)

ŠTAMPANJE & SKENIRANJE DOKUMENATA: obuhvata optimizaciju i davanje u zakup  printera i/ili Multifunkcionalnih uređaja (MFP), koja garantuje maksimalnu efikasnost produkcije dokumenata po minimalnim troškovima. Ovaj vid outsourcing-a se vezuje za obračun troškova prema broju odštampanih/skeniranih listova.

Potpuna transparentnost troškova

Transparentnost  troškova je moguća po svakom zaposlenom. Kao rezultat Optimizacije stampe, definisaćemo i pokazati trenutni potencijal dostupan Vašim postojećim i novim kopir aparatima, štampačima i fax uređajima. Na osnovu relevatnih podataka možemo ponuditi jedan ugovor i jednu cenu za sve sisteme, na mesečnom nivou. Ovakav način pojednostavljuje Vašu internu administraciju, postaje fleksibilan i upravljiv.

Integrisana hardversko-softverska rešenja

Naša rešenja i predlozi ne prate samo najnovija dešavanja na polju hardvera. Ona, takođe, uključuju poboljšanja uz predloge sistemskih rešenja i aplikacije za kontrolu, povezivanje, arhiviranje, itd.

Efikasnost kancelarijskih procesa

Proveravamo da li su kancelarijski procesi u Vašoj kompaniji dovoljno efikasni. Da li su u sistemu prisutni lokalni/mrežni štampači, mogućnost centralizacije i efikasnog rukovođenja postojećom opremom, radi pojednostavljenja procesa.

Stalna daljinska kontrola

Konstantan nadzor za sve mrežne i lokalne uredjaje u poslovnom sistemu.

Upravljanje

Redovni izveštaj menadžmentu i naši predlozi za dalja poboljšanja

Proaktivne usluge

Automatska isporuka potrošnog materijala, automatske servisne usluge i još mnogo toga…

Pošaljite UPIT