PREDNOSTI OUTSOUTCING-a

(optimizacija štampe, koji smanjuje troškove štampe za 20-60%.)

ŠTAMPANJE & SKENIRANJE DOKUMENATA: obuhvata optimizaciju i davanje u zakup  printera i/ili Multifunkcionalnih uređaja (MFP), koja garantuje maksimalnu efikasnost produkcije dokumenata po minimalnim troškovima. Ovaj vid outsourcing-a se vezuje za obračun troškova prema broju odštampanih/skeniranih listova.

  • Potpuna transparentnost troškova

Transparentnost  troškova je moguća po svakom zaposlenom. Kao rezultat Optimizacije stampe, definisaćemo i pokazati trenutni potencijal dostupan Vašim postojećim i novim kopir aparatima, štampačima i fax uređajima. Na osnovu relevatnih podataka možemo ponuditi jedan ugovor i jednu cenu za sve sisteme, na mesečnom nivou. Ovakav način pojednostavljuje Vašu internu administraciju, postaje fleksibilan i upravljiv.

  • Integrisana hardversko-softverska rešenja

Naša rešenja i predlozi ne prate samo najnovija dešavanja na polju hardvera. Ona, takođe, uključuju poboljšanja uz predloge sistemskih rešenja i aplikacije za kontrolu, povezivanje, arhiviranje, itd.

  • Efikasnost kancelarijskih procesa

Proveravamo da li su kancelarijski procesi u Vašoj kompaniji dovoljno efikasni. Da li su u sistemu prisutni lokalni/mrežni štampači, mogućnost centralizacije i efikasnog rukovođenja postojećom opremom, radi pojednostavljenja procesa.

  • Stalna daljinska kontrola

Konstantan nadzor za sve mrežne i lokalne uredjaje u poslovnom sistemu.

  • Upravljanje

Redovni izveštaj menadžmentu i naši predlozi za dalja poboljšanja

  • Proaktivne usluge

Automatska isporuka potrošnog materijala, automatske servisne usluge i još mnogo toga…

 

Iznajmljivanje štampača

Iznajmljivanje fotokopira

 

FUNKCIJE: ŠTAMPANJE, KOPIRANJE, SKENIRANJE

TONER: C-EXV 33, 14.600 STRANA

POVEZIVANJE: MREŽA, USB

KASETA: 250 LISTOVA

PROŠIRIV DODACIMA: DODATNA KASETA, DADF, SEND-TO-MAIL

 

 

 

Rentiranje uređaja podrazumeva instalaciju  nove mašine CANON IR 2520 sa dadf-om,  i  nova multifunkcijska uređaja MF411DW.

U  cenu uračunata je instalacija nove mašine, povezivanje na mrežu, obuka zaposlenih za korišćenje iste, naša kompletna briga o
uređaju sve vreme trajanja ugovora,redovni servisi i kompletan potrošni materijal.