Šta je ploter?

Ploter je tip štampača koji je podešen za crtanje linija.

Vrsta štampača koji iscrtava slike pomoću jednog ili više pera, a na osnovu naredbi koje dobija od računara. Naročito je koristan u grafičkim ili CAD aplikacijama.

Ovi uređaji postaju sve manje popularni u današnje vreme, ali i dalje proizvode jako kvalitetne crteže.
Olovke plotera:  najčešće se njima štampa na papiru, kartonu ili drugom sličnom materjalu. U slučaju da ostanu bez mastila ceo postupak se mora ponoviti. Njima se može raditi u više boja, ali se za svaku boju mora koristiti druga olovka.
Ploteri se koriste za kompjutersko crtanje, naučne i umetničke aplikacije i radove, jer rade drugačije od uobičajenih inkdžet i laserkih štampača.
Najčešća upotreba plotera: najviše se koriste u svetu biznisa za iscrtavanje grafikona, ali i u arhitekturi i mašinstvu za crtanje planova, tzv. blue prints.
Fletbed ploteri omogućavaju da papir naleže ravno na ploter i dok se olovkom iscrtava zadato.
Roler ploteri su posebna vrsta istih koja pomera papir dok štampač štampa zadati crtež.

canon ploter

Pošaljite UPIT

Kompanija Canon je proizvodnju plotera postavila za prioritet u razvoju svojih tehnologija. Canon ploteri su trenutno na samom vrhu top liste. Odlikuju se velikom brzinom štampe, visokim kvalitetom štampe kao i visokim kvalitetom i postojanosti tinte koju koriste.

Princip rada canonovih plotera se zasniva na propuštanju tinte kroz glavu plotera na papir koji prolazi ispod. Glava je u suštini rupičasti grejač koji prilikom zagrevanja rastvara tintu i ona tada može prolaziti kroz rupice.

Kvalitet štampe se ogleda u što manjoj kapljici koja može da prođe kroz rupice glave a meri se u pikolitrima, tu je canon bezkompromisno u vrhu a što govori i sama činjenica da se glava proizvodi isključivo u japanu.

Druga stvar koja je canonovim inženjerima vrlo bitna je sam kvalitet tinte i njena postojanost  na papiru u svim vremenskim uslovima, o mehaničkim i elektronskim komponentama plotera ne treba ni govoriti jer je kompanija Canon po tome već jako dugo poznata i oprobana u segmentu inkjet štampača.