Servis Fotokopira

Redovno održavanje aparata kako u garantnom roku tako i posle njega. Da bi fotokopir bio  ispravan  potrebno ga je redovno održavati. Za svaki model aparata predviđeno je da se posle izvesnog broja kopija odradi redovan servis. Tada se aparat sređuje, čisti i proveravaju se svi njegovi  delovi. Po potrebi se zamenjuju dotrajali delovi za koje je i sam proizvođač propisao na koliko hiljada kopija se menjaju.

Naš servis poseduje orginalne  delovima za sve modele Canon, Lexmark, Kyocera, HP,…. aparate čime je osiguran kvalitetan i pouzdan rad aparata.