Skeniranje  је postupak kojim  se dokument    (slika)  pretvara u oblik pogodan za prenos , obradu i čuvanje  u elektronskom formatu . U zavisnosti od Vaših potreba , da li za kućnu upotrebu ili kancelarisku mi vam omogućimo da odaberete najefikasniji skener.