Iznajmljivanje štampača

Ubrzajte Vaše poslovanje

Brzina i bezbedno povezivanje sa mobilnim uređajima

Serija brzih višefunkcionalnih crno-belih ili color štampača visokog kvaliteta nemenjenih malim i srednjim preduzećima kojima je potrebna mogućnost povezivanja sa mobilnim uređajima.