Servis plotera

Uređaj  sistema koja automatski crta dijagrame u jednoj ili više boja
Vrsta štampača koji iscrtava slike pomoću jednog ili više pera, a na osnovu naredbi koje dobija od računara.

Naročito je koristan u grafičkim ili CAD aplikacijama.

U našem servisu obavlja se popravka PLOTERA svih marki i modela.

Nakon početne i temeljne dijagnostike kvara, problematičan deo se popravlja ili ukoliko je potrebno zamenjuje novim, rezervnim delom.

Naši kvalifikovani serviseri će brzo i lako dijagnostikovati i otkloniti svaki kvar.

Kontaktiraj Servis