Servis plotera

Uređaj   sistema koja automatski crta dijagrame u jednoj ili više boja
Vrsta štampača koji iscrtava slike pomoću jednog ili više pera, a na osnovu naredbi koje dobija od računara. Naročito je koristan u grafičkim ili CAD aplikacijama.